Брэнды
Вы просматривали
Законы и Приказы

Приказ
По Одесской областной организации УООР
«23» травня 2011 р.
НАКАЗ 13 по Одеськiй обласній організації УТМР
«Про строки та порядок проведения полювання на пернату дичину, парнокопитних і хутрових звірів в угіддях мисливкористувачів УТМР Одеської області в сезоні полювання 2011/2012 р.р.»
Відповідвості до ст.19 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів і встановлення норм відстрілу інших мисливських тварин у сезон полювання 2011/2012 років» 19.04.2011 р. № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2011 р. за № 499/19237, протоколів президії та ради Одеської облорганізації УТМР від 29.03.2011 р.
НАКАЗУЮ:
А. Строки й порядок проведения полювання в мислив угіддях райорганізацій УТМР в Одеській області:
1. Установити такі строки проведения полювання на мисливських тварин в мисливських угіддях райорганізацій УТМР:
1.1. На качок (крім гоголя, черні білоокої, черні червонодзьобої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крехів (крохалів), нерозня), лиску. куликів (крім кулика-сороки, баранця великого (дупеля), ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем'ящника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого галстучника), голубів (крім голуба-синяка), відповідно до погодженої пропускної спроможності - з 12.00 год. 13 серпня по 31 грудня 2011 року включно.
1.2. На гусок: сіру, білолобу велику, гуменника (крім гуски малої (гуски
білолобої малої), казарки червоноволої), відповідно до погодженої пропускної
спроможності - з 12.00 год. 13 серпня 2011 року по 29 січня 2012 року включно.
1.3. На перепела, відповідно до погодженої пропускної спроможності - з
12.00 год. 13 серпня по 30 жовтня 2011 року включно.
1.4. На куріпку сіру, фазана (тільки самця-півня) відпов|дно до
погодженої пропускної спроможності - з 1 жовтня по 31 грудня 20:11 року
включно. '
1.5. Колективне й облавне полювання відповідно до отриманих ліцензій
(індивідуальне полювання не здійснюється) на козулю та кабана - з 22 жовтня по
31 грудня 2011 року включно.
1.6. На вовка, лисицю, єнотовидну собаку - з 27 листопада 2011 року
по 26 лютого 2012 року включно.
1.7. На зайця-русака відповідно до погодженої пропускної спроможності
- з 27 листопада 2011 року по 29 січня 2012 року включно.
2. Установити, що:
2.1. Днями полювання є:
- на пернату дичину - субота, неділя та середа,
- на парнокопитних при колективному й облавному полюваннях - субота та
неділя;
- на вовка, лисицю, енотовидного собаку - тільки неділя (до 29 січня 2012
року включно"). субота та неділя (з 4 лютого 2012 року);
- на зайця-русака - тільки неділя;
2.2. Денна норма відстрілу зайця-русака одним мислизцем - один заєць.
Норми відстрілу вовка, лисиці та енотовидного собаки не лімітовані.
2.3. Норма добування пернатоi дичини одним мисливцем за один день
полювання не мае перевищувати:
гуски - 3 перепел - 15
качки - 5 куртка сіра - 3
лиска - 6 фазан - 3
кулики - 10 голуби,- 10
2.4. Полювання на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду та
відтворювальних ділянках райорганізації УТМР забороняеться.
2.5. Полювання на пернату дичину та зайця-русака проводите тільки по
відстрільних картках з штампом «2011 рік» у межах узгодженої пропускної
спроможності угідь. Полювання на фазана здійснювати по окремим разовим
відстрільним карткам. Полювання на вовка, лисицю, енотовидного собаку з 4 по
26 лютого 2012 року здійснювати тільки по окремим разовим відстрільним
карткам. у присутності егерів. -
2.6. До полювання на диких гусей, зайця-русака, вовка, лисицю,
енотовидного собаку у січні 2012 року, вовка, лисицю, енотовидного собаку з 4
по 26 лютого 2012 року допускаються тільки мисливці, які оплатили і відробили
встановлений на цей рік членський внесок і трудоучасть в УТМР, отримали
контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання
на 2012 рік і не маготь систематичних порушень правил полювання.
2.7. Полювання на диких гусей дозволяється тільки на суходільних
ділянках і внутрішніх водних об'єктах із засідки у світлу частину доби.
2.8. Полювання на диких парнокопитних тварин здійснювати по
ліцензіях, виданих райорганізаціям УТМР.
2.9. Колективне та облавне полювання на парнокопитних тварин
дозволясться в складі не більше 20 (двадцяти) мисливців, включаючи нагоничів.
При полюванні на зайця-русака загоном, кількість мисливців повинна становити
не більше 10 (десяти) осіб.
Б. Організація полювання в угіддях, закріплених за райорганізаціями УТМР в Одеській області;
3. Районним організаціям УТМР:
3.1. Відповідно до цього наказу забезпечити розробку наказів по райорганізаціям - користувачам мисливських угідь УТМР, подати їх на
погодження до Державного управління охорони навколи ього природного
середовища в Одеській області та після цього довести їх до відома
громадськості.
3.2. Установити місця проведения полювання згідно розрахунку
пропускної спроможності угідь, організувати облік відстріляної дичини,
забезпечити проведения полювань відповідно до діючих інструкцій і
«Положения про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування
мисливських тварин та проведения полювань» (далі - Положения).
3.3. Заборонити полювання на територіях і об'єктах природно-
заповідного фонду та відтворювальних ділянок райорганізацій УТМР.
3.4. До початку полювання організувати реєстрацію мисливців з
відстрільними картками, проведения інструктажів з техніки безпеки в
поводженні зі зброєю, фіксувати це в «Журналі видачі відстрільних карток та
реєстрації мисливців», в «Журналі реєстрації інструктажів з техніки безпеки при
проведенні ліцензійних полювань в мисливських угіддях УТМР».
3.5. Видавати відстрільні картки та ліцензії в сезоні полювання
2011/2012 р.р. тільки мисливцям, які оплатили членські внески, відробили
трудоучасть за відповідний рік, мають держпосвідчення мисливця, відповідний
доззіл ка празо користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її
використання, контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил
полювання і не мають порушень правил полювання, паспорт на: собак
мисливських порід, у разі їх використання під час полювання.
3.6. При видачі відстрільних карток керуватися «Вартістю дозвблів на
добування мисливських тварин», затверджену президією Сідеської
облорганізації УТМР - (протокол від 29.03.2011 р. № 1) та «Порядком видачі
відстрільних карток по Одеській обласній організації УТМР». Мисливцям з
інших Товариств відстрільні картки видавати відповідно граф 5 і б «Бартості
дозволів на добування мисливських тварин». У відстрільних картках вказувати
П. I. Б. мисливця. строки і місце полювання, вид дичини при цьому враховувати
пропускну спроможність і назвне завантаження мисливугідь. Відповідальність
за записи у Контрольній картці обліку добутої дичини та порушень правил
полювання несе мисливець.
3.7. Ліцензії для полювання на копитних видавати за підписом голови і
печаткою райорганізації УТМР тільки на один світлсзий день., в «Журналі
обліку ліцензій, виданих на відстріл тварин в мисливугідцях УТМР» вказувати
прізвище і номер посвідчення мисливця, номер контрольно! картки, конкретну
дату, спосіб добування і місце полювання. Завчасно підготувати «Журнал
реєстрації інструктажів з техніки безпеки при проведенні ліцензійчих полювань
в мисливугіддях УТМР». «Журнал обліку ліцензій. виданих на відстріл тпарин в
мнсливугіддях УТМР». «Журнал видачі вцстрільних карток і реестрації
мисливців». Після закритгя сезону полювання на копитних у 10-денний'термін
надати в облорганізацію УТМР звіт про використання ліцензій з вкаізівкою
кількості добутих тварин по виду і статі. і в обов'язковому порядку здати! в касу
облорганізащї використані і невикористані ліцензії.
3.8. Забезпечити участь і керівництво єгерського персоналу при полюванні на парнокопитних
по ліцензіях під відповідальність голів та! єгерів районних організацій УТМР.
3.9. Ha добутих по ліцензіях мисливських тварин на вимогу мисливця
видавати довідку встановленого зразка. Контроль за виконанням даного пункту
покласти на голів районних організацій УТМР.
3.10. Відстріл диких парнокопитних і хутрових звірів для ветеринарно-
санітарної експертизи здійснювати відповідно до Інструкції по проведению
вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-
санітарної експертизи, затверджено'Г наказом Держкомлісгоспу України
від 09. 10.2001 р. № 94. Тварин, добутих у порядку проведения селекційного й
вибіркового діагностичного відстрілу з метою ветеринарно-санітарної
експертизи, зараховувати в ліміт їхиього відстрілу в сезоні полювання
2011-2012 р.р..
3.11. Забезпечити дотримання профілактичних заходів щодо боротьби зі
сказом й іншими небезпечними хворобами, організувати проведения
ветеринарно-санітарної експертизи добутих тварин. Відкриття сезону
полювання погодити з головним санітарним інспектором ветеринарної служби
району, здати тушки шкідливих диких тварин для дослідження. при цьому
одержати акта про здачу у ветслужбу. копії надати головному мисливствозавцю
облорганізації УТМР до 01.08.2011 р.. Відстріл хижих і шкідливих тзарлн
проводите у строки, визначені цим наказом.
3.12. Головам райорганізацій УТМР через місцеві засоби масовоi
інформації довести до мешканців района, голів ПМО, районних держструктур
інформацію про строки та.порядок проведения полювання, норми відстрілу,
правила техніки безпеки при здійсненні полювань в угіддях УТМР у сезоні
полювання 2011 /2012 р.р..
3.13. Головам райорганизацій УТМР організувати ефективний контроль
й охорону мисливських угідь з метою дотримання вимог Закону України «Про
мисливське господарство та полювання», активно взаємодіяти з міліцією,
природоохоронними структурами.
3.14. Цей наказ погоджений керівниками усіх райорганізацій УТМР
користувачів мисливських угідь на території Одеської області.
3.15. Погодження цього наказу користувачами мисливських угідь
Одеської обласної організації УТМР є невід'ємною частиною даного наказу.
3.16. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного
мисливствознавця облорганізації УТМР Янушевського В.І..
Голова Одеської обласної організації УТМР С.К. ЖУК